Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκει για πρώτη φορά την εφαρμογή της στη μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα. Στη reGrow Clinic, χάρη σε υπερεξελιγμένους υπολογιστές και κάμερες υψηλής ανάλυσης, μεγιστοποιούμε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων σε όλες τις μετρήσεις, ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμενο χρόνο των αναλύσεων σε δέκατα του δευτερολέπτου!

icon

Μετρήσεις απόλυτης ακριβείας με υπερ-υπολογιστές που ξεπερνούν τις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου

icon

Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με υπερ-κάμερες που σκανάρουν κάθε cm2 του τριχωτού της κεφαλής

icon

Λεπτομερέστατα αποτελέσματα που παρέχονται μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου

icon

Ακριβής εκτίμηση του Coverage Value (Τιμή Κάλυψης) που μπορεί να επιτευχθεί στις αραιωμένες περιοχές

icon

Ανάδειξη της καταλληλότερης δότριας περιοχής και της καλύτερης αξιοποίησής της στον σχεδιασμό του χειρουργικού πλάνου

icon

Εγγύηση για τους ασθενείς σχετικά με την αντικειμενικότητα του αποτελέσματος της μεταμόσχευσης μαλλιών

Μία τεχνολογία πιο «έξυπνη» από τον άνθρωπο

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μία πραγματική υπερ-εξέλιξη. Είναι η τεχνολογία που βασίζεται σε υπερσύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, «έξυπνα» λογισμικά συστήματα, σύνθετους αλγόριθμους και μέσα υψηλής ανάλυσης, ακρίβειας και ταχύτητας που ξεπερνούν τις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποιούνται οι πιο σημαντικές μετρήσεις που κάνουμε πριν και μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών, ώστε να βγάζουμε πολύτιμα συμπεράσματα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού της επέμβασης, όσο και αξιολόγησης του αποτελέσματος.

Πώς λειτουργεί;

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης συνοδεύεται από μία κάμερα εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης με την οποία λαμβάνουμε εικόνες από όλα τα σημεία της δότριας περιοχής (αριστερή κροταφική, δεξιά κροταφική, αριστερή βρεγματική, δεξιά βρεγματική, ινιακή). Αυτό είναι σημαντικό και απαραίτητο, καθώς δεν διαθέτουν όλες οι περιοχές του τριχωτού την ίδια πυκνότητα τριχοθυλακίων, ούτε τον ίδιο αριθμό και ποιότητα τριχών – στοιχεία όμως που είναι καθοριστικά για το αποτέλεσμα που μπορούμε να επιτύχουμε.

Μέχρι πρότινος, τις εικόνες αυτές τις αναλύαμε με χειροκίνητες μεθόδους, χρησιμοποιώντας ειδικά τριχοσκόπια και μικροσκόπια, κάτι που προφανώς απαιτούσε πολύ χρόνο για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός ήταν δειγματοληπτικός και τα συμπεράσματα πιο γενικευμένα. Πλέον, με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε δεκάδες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από όποιο σημείο του τριχωτού μας ενδιαφέρει, να τις αποστέλλουμε για επεξεργασία σε διεθνείς υπερ-υπολογιστές και μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου να λάβουμε πίσω αναλυτικές και 100% ακριβείς απαντήσεις για κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες.

Η εφαρμογή που «διαβάζει» κάθε τετραγωνικό εκατοστό του τριχωτού της κεφαλής

Χάρη στην υπερεξελιγμένη εφαρμογή, λαμβάνουμε μία λεπτομερέστατη χαρτογράφηση του τριχωτού της κεφαλής. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται δύο φορές: πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών για να συμβάλλει στον σχεδιασμό του χειρουργικού πλάνου και αφού ολοκληρωθεί η μεταμόσχευση για την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο:

icon

πόσα τριχοθυλάκια υπάρχουν ανά τετραγωνικό εκατοστό

icon

πόσα τριχοθυλάκια είναι μονότριχα, δίτριχα, τρίτριχα, τετράτριχα και πεντάτριχα

icon

τη μέση διάμετρο των τριχών

icon

εκτίμηση του Coverage Value (τη δυνατότητα κάλυψης της αραίωσης χωρίς την εξάντληση της δότριας)

icon

τον αριθμό των μοσχευμάτων (grafts) που τοποθετήσαμε στις λήπτριες περιοχές

icon

την πυκνότητα των μοσχευμάτων που επιτύχαμε ανά τετραγωνικό εκατοστό στις λήπτριες περιοχές

icon

τον αριθμό των σημείων εξαγωγής μοσχευμάτων στη δότρια περιοχή

icon

τη διάμετρο αυτών των σημείων εξαγωγής

icon

το transection rate (βολβοί τριχοθυλακίων που πιθανόν τραυματίστηκαν κατά την εξαγωγή των grafts)

Τα σημεία υπεροχής της τεχνητής νοημοσύνης στη μεταμόσχευση μαλλιών

Icon

Δεν παρεμβαίνει ανθρώπινος παράγοντας στις μετρήσεις που είναι τόσο καθοριστικές για τον σχεδιασμό και το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών – κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μία αποτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών ειδικά αν ο ιατρός δεν διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία.

Icon

Σχηματίζεται μία λεπτομερέστατη εικόνα του αριθμού, της πυκνότητας και των χαρακτηριστικών των τριχοθυλακίων ανά τετραγωνικό εκατοστό του τριχωτού της κεφαλής – κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις χειροκίνητες μεθόδους, καθώς συνήθως πραγματοποιείται ένας δειγματοληπτικός έλεγχος των τριχοθυλακίων της δότριας περιοχής που ισοδυναμεί περίπου με το 1% της επιφάνειας του τριχωτού της κεφαλής.

Icon

Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανάλυσης των εικόνων και την ίδια στιγμή μεγιστοποιείται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων – έχει υπολογιστεί ότι ένας πλήρης έλεγχος του τριχωτού θα απαιτούσε περίπου 15 ώρες ανθρώπινης εργασίας και τα αποτελέσματα θα ήταν ως έναν βαθμό υποκειμενικά και γενικευμένα.

Icon

Αξιοποιείται ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που «διαβάζει» όλο το τριχωτό της κεφαλής και καθορίζει με ακρίβεια την καταλληλότερη δότρια περιοχή καθώς και τον μέγιστο αριθμό μοσχευμάτων που μπορούν να αντληθούν από αυτήν χωρίς να οδηγήσουν στην εξάντλησή της – προσφέρει δηλαδή ένα στοχευμένο και εξατομικευμένο χειρουργικό πλάνο.

Icon

Προσφέρει στα χέρια των έμπειρων ιατρών ένα εξελιγμένο, ακριβές, αντικειμενικό, επιστημονικό εργαλείο ώστε να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της μεταμόσχευσης μαλλιών – και την ίδια στιγμή αποτελεί εγγύηση για τους ασθενείς σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ακρίβεια των μετρήσεων, των αναλύσεων και των αποτελεσμάτων.